Územní plán

VloženoDokument
25. 02. 2019 Změna č. 1a ÚP Horka u Staré Paky
Změna č. 1a ÚP Horka u Staré Paky
A Změna č.1a ÚP Horka u Staré Paky (0.46 MB)
B1_zakladni_cleneni_zmena_1a (0.28 MB)
B2_Hlavni_vykres_zmena_1a (0.4 MB)
B3a_vykres_technicke_inf_doprava_zmena_1a (0.56 MB)
B3b_vykres_technicke_inf_zmena_1a (0.62 MB)
B4_vykres_VPS_zmena_1a (0.34 MB)
C - Změna č.1a ÚPHorka u Staré Paky (0.33 MB)
D1_koordinacni_vykres_zmena_1a (1.67 MB)
D3_vykres_ZPF_zmena_1a (0.37 MB)
Horka_ZPFtab__zmena1_2016 – změna č. 1a (0.02 MB)
25. 02. 2019 Úplné znění ÚP po schválení změny č. 1a
Úplné znění ÚP po schválení změny č. 1a
A Úplné znění ÚP Horka u Staré Paky po projednání změny č.1a (0.46 MB)
B1_zakladni_cleneni_úplné_zneni (0.27 MB)
B2_Hlavni_vykres_uplne_zneni (0.38 MB)
B3a_vykres_technicke_inf_doprava_uplne_zneni (0.54 MB)
B3b_vykres_technicke_inf_uplne_zneni (0.6 MB)
B4_vykres_VPS_uplne_zneni (0.32 MB)
D1_koordinacni_vykres_uplne_zneni (1.65 MB)
D3_vykres_ZPF_uplne_zneni (0.35 MB)
05. 02. 2019 Čistopis změny č. 1a ÚP Horka u Staré Paky
čistopis
A Změna č.1a ÚP Horka u Staré Paky (0.46 MB)
B1_zakladni_cleneni_zmena_1a_prehled (0.28 MB)
B2_Hlavni_vykres_zmena_1a_prehled (0.4 MB)
B3a_vykres_technicke_inf_doprava_zmena_1a_prehled (0.56 MB)
B3b_vykres_technicke_inf_doprava_zmena_1a_prehled (0.62 MB)
B4_vykres_VPS_zmena_1a_prehled (0.34 MB)
C UP Horka (0.33 MB)
D1_koordinacni_vykres_zmena_1a_prehled (1.67 MB)
D3_vykres_ZPF_zmena_1a_prehled (0.37 MB)
Horka_ZPFtab__zmena1_2016 - změna č. 1a (0.02 MB)
22. 08. 2018 Návrh změna č. 1a ÚP Horka u Staré Paky - změna
01_Oznámení Veřejného projednání návrhu Změny č.1a (0.18 MB)
02_Verejna vyhl Veřejného projednání navrhu Zmeny 1a UP Hork (0.17 MB)
A Změna č.1a ÚP Horka u Staré Paky - čistopis 6 (0.46 MB)
B1_zakladni_cleneni_zmena_1a_prehled (0.28 MB)
B2_Hlavni_vykres_zmena_1a_prehled (0.39 MB)
B3a_vykres_technicke_inf_doprava_zmena_1a_prehled (0.53 MB)
B3b_vykres_technicke_inf_doprava_zmena_1a_prehled (0.58 MB)
B4_vykres_VPS_zmena_1a_prehled (0.34 MB)
B4_vykres_VPS_zmena_1a_prehled (0.34 MB)
C UP Horka u Staré Paky – změna č. 1a čistopis 2 (0.32 MB)
D1_koordinacni_vykres_zmena_1a_prehled (1.66 MB)
D3_vykres_ZPF_zmena_1a_prehled (0.37 MB)
Horka_ZPFtab__zmena1_2016 – změna č. 1a (0.02 MB)
05. 04. 2018 Návrh změna č. 1a ÚP Horka u Staré Paky
A Změna č.1a ÚP Horka u Staré Paky (0.64 MB)
B1_zakladni_cleneni_zmena_1a_prehled (0.28 MB)
B2_Hlavni_vykres_zmena_1a_prehled (1.3 MB)
B3a_vykres_technicke_inf_doprava_zmena_1a_prehled (0.53 MB)
B3b_vykres_technicke_inf_doprava_zmena_1a_prehled (0.57 MB)
B4_vykres_VPS_zmena_1a_prehled (0.32 MB)
C UP Horka u Staré Paky – změna č. 1a čistopis 2 (0.43 MB)
D1_koordinacni_vykres_zmena_1a_prehled (1.67 MB)
D3_vykres_ZPF_zmena_1a_prehled (0.36 MB)
25. 11. 2016 Změna č. 1 ÚP obce Horka u Staré Paky
A Změna č.1 ÚP Horka u Staré Paky - se změnami (0.63 MB)
A Změna č.1ÚP Horka u Staré Paky - bez oprav (0.45 MB)
B1_zakladni_cleneni (0.29 MB)
B1_zakladni_cleneni_prehledka_zmen (0.29 MB)
B2_Hlavni_vykres (0.39 MB)
B3a_vykres_technicke_inf_doprava (0.56 MB)
B3b_vykres_technicke_inf (0.61 MB)
B4_vykres_VPS (0.34 MB)
C UP Horka u Staré Paky – změna č. 1 (0.46 MB)
D1_koordinacni_vykres (1.72 MB)
D3_vykres_ZPF (0.38 MB)
Horka_PUPFLtab_2016 (0.04 MB)
Horka_ZPFtab__zmena1_2016 (0.06 MB)
19. 08. 2015 Návrh změny č. 1 ÚP Horka u Staré Paky
A UP Horka u Staré Paky – změna č.1 – kopie (0.21 MB)
B1_zakladni_cleneni (0.29 MB)
B1_zakladni_cleneni_prehledka_zmen (0.3 MB)
B2_Hlavni_vykres (0.39 MB)
B3a_vykres_technicke_inf_doprava (0.56 MB)
B3b_vykres_technicke_inf_doprava (0.61 MB)
B4_vykres_VPS (0.36 MB)
C UP Horka u Staré Paky – změna č. 1 (0.46 MB)
D1_koordinacni_vykres (1.66 MB)
D3_vykres_ZPF (0.37 MB)
26. 02. 2014 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Horka u Staré Paky
01_Oznameni projednani navrhu Zadani Zmeny 1 UP Horka u SP (0.04 MB)
26. 02. 2014 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Horka u Staré Paky
02_VV_projednani navrhu Zadani Zmeny 1 UP Horka u SP (0.04 MB)
26. 02. 2014 Návrh zadání změny č 1 ÚP Horka u Staré Paky
03_Navrh Zadani Z1_UP Horka (0.12 MB)
10. 06. 2013 Čistopis - ÚP Horka u Staré Paky 8/2012
Čistopis - ÚP Horka u Staré Paky 8/2012
A UP Horka u Staré Paky (0.6 MB)
B1 - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ-Model (0.29 MB)
B2 - HLAVNÍ VÝKRES-Model (0.5 MB)
B3a - VÝKRES TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY HORKA U STARÉ PAKY - DOPRAVA-Model (1.95 MB)
B3b - VÝKRES TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY HORKA U STARÉ PAKY - ELEKTRO + VODA-Model (1.96 MB)
B4 - VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ-Model (0.29 MB)
C UP Horka u Staré Paky (0.56 MB)
D1 - KOORDINAČNÍ VÝKRES-Model (1.45 MB)
D2 - VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (45.61 MB)
D3 - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF A PUPFL-Model (0.5 MB)
Horka_ZPF_tabulka (0.03 MB)
Horka_ZPF_tabulka2 (0.02 MB)
31. 01. 2013 Opatření obecné povahy o vydání územního plánu Horka u Staré Paky
01_OOP_UP_Horka_pro VYDANI (0.16 MB)
01. 09. 2010 Schválené - Zadání ÚP Horka u Staré Paky
Schválení Zadání ÚP Horka u Staré Paky, usnesení č. 36. 5. ze dne 27. 8. 2010
02_Zadani_UP_Horka_u_Staré_Paky (0.1 MB)
19. 07. 2010 Územní plán 2010
01 - výkres širších vztahů průzkumy (91.28 MB)
02 - výkres hodnot - funkční plochy (8.4 MB)
03 - výkres hodnot doprava (6.16 MB)
04 - výkres hodnot - vodovod + kanalizace (4.57 MB)
05 - výkres hodnot - sítě O2 (2.28 MB)
06 - výkres hodnot - elektro (4.58 MB)
07 - výkres hodnot - zeleň (4.08 MB)
08 - výkres limitů (3.8 MB)
09 - výkres záměrů (2.67 MB)
10 - problémový výkres (4.95 MB)
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území Horka u Staré Paky (86.56 MB)
16. 03. 2009 Změna č. 3 Územního plánu obce Horka u Staré Paky
Koordinační výkres změn č. 3 UP obce Horka u Staré Paky (2.38 MB)
OOP Z3 ÚPO Horka u Stare Paky (0.08 MB)
Příložka - hlavní výkres (1.09 MB)
Textová část návrh změny č.3 ÚPO Horka upravený (0.14 MB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (2.29 MB)
Výkres širších vztahů (3.09 MB)
Počet záznamů: 15

Prohlížeče dokumentů:

Vytisknout