Nový kompost na kompostárně

  • Broňa Hamplová
  • 75

kompost k dispozici

Od 24. března 2021 je k dispozici připravený na rozebrání  nový kompost na kompostárně  u Panenky Marie. Je umístěn dostupně před bránou kompostárny. Odvoz si zajišťuje každý sám. Využijte jarní příležitosti pro  své zahrádky!smile